Esileht
Näiteks - Vectra 1.8 1997
    

European New Car Assessment Program

 Välislink 
  

Mis on Euro NCAP ?


Еuro NCAP on Euroopa uute autode hindamisprogramm, mille loomine kiideti heaks 1994. aastal Suurbritannia transpordiministeeriumi poolt. 1996 aasta novembris ühinesid Euro NCAP programmiga ka Rootsi Maanteeamet (SNRA), Rahvusvaheline autospordi liit (FIA), ja Rahvusvaheline autokindlustuse ja -remondi uurimiskeskus (Thatcham Motor Insurance Repair Research Centre; MIRRC).

Еuro NCAP programmi eesmärgiks on edastada autotööstuse toodangu tarbijatele sõltumatut ja adekvaatset infot autode passiivsete ja aktiivsete ohutussüsteemide tasemest omas klassis. Auto ohutustase (reiting) määratakse kindlaks terve hulga testide, sealhulgas ka kokkupõrketestidega. Kokkupõrketest on katse, mis aitab kindlaks määrata auto passiivse ohutustaseme. Auto, milles asuvad anduritega varustatud mannekeenid, sõidutatakse etteantud kiirusega purunevasse barjääri või vastu teist autot. Mannekeenides asuvad andurid, näitavad, kuivõrd palju said mannekeenid kokkupõrkehetkel vigastada. Saadud andmete põhjal määratakse kindlaks testitava auto ohutustase.

 Reiting kuni 2009. aastani


1997. aastal esitati üldsusele hinded täiskasvanud reisijate (juhi ja kõrvareisija)  ning jalakäijate ohutuse kohta. Täiskasvanud reisijate turvalisuse kategoorias tehti sel hetkel vaid kaks kokkupõrketesti - laup- ja külgkokkupõrge. 
 
Alates aastast 2000 hakkas Euro NCAP täiskasvanud reisijate turvalisuse kategoorias läbi viima veel üht testi - külgkokkupõrget postiga. Kokkuvõttes teeb Euro NCAP praegu kolm erinevat kokkupõrketesti. Need on: laupkokkupõrge – auto sõidutatakse kiirusega 64 km tunnis purunevasse barjääri, mis katab umbes 40 protsenti juhipoolsest esiosast.
 
Külgkokkupõrge – paigalseisvale autole sõidutatakse küljelt sisse 50 km tunnis liikuv puruneva barjääriga käru, mis kaalub 950 kg. Kokkupõrkekohaks on juhiuks.

Külgkokkupõrge postiga – kärule paigutatud auto sõidutatakse kiirusega 29 km tunnis külgepidi vastu posti. Seda testi tehakse ainult külgturvapatjadega varustatud autodele.
 
2002. aastal hakati selles kategoorias jagama boonuspunkte autodele, millel olid kinnitamata turvarihmade andurid. Kuni 2009. aastani anti täiskasvanud reisijate turvalisuse eest punkte järgmiselt: laupkokkupõrke eest – 16 punkti, külgkokkupõrke eest – 16 punkti, külgkokkupõrke eest postiga – 2 punkti, kinnitamata turvarihmade andurite eest – 3 punkti. Viie tärni saamiseks tuleb kokku saada 33 punkti. Selles kategoorias sai auto koguda maksimaalselt 37 punkti, mis vastavad 5 tärnile.
 
Alates 2003. aasta novembrist lisati laste turvalisuse kategooria. Kokkupõrketesti hetkel asuvad ühe 18 kuuse lapse ja kolme 3-aastse lapse mannekeenid testauto tootja soovitatud lasteistmetes. Selle reitingu baasiks on tulemused, mille auto sai kolme kokkupõrketesti eest: laupkokkupõrge, külgkokkupõrge ja külgkokkupõrge postiga. Peale kokkupõrketestide hinnatakse lasteistme kasutusjuhendi arusaadavust ja istme paigaldusvõimalust. Laste turvalisuse kategoorias võib auto saada maksimaalselt 60 punkti, mis vastab 5 tärnile.
 
Jalakäija turvalisuse kategoorias hinnatakse jalakäija turvalisuse taset kokkupõrkel 40 km tunnis liikuva autoga. Test viiakse läbi järgmiselt: testkahurist tulistatakse täiskasvanu ja lapse mõõtu mannekeeni osadega (pea ja jalad) auto bamperit, kapotti ja esiklaasi. Hinded pannakse jalakäija jalgade alaosa eest kokkupõrkel pamperiga, jalakäija jalgade ülaosa kaitse eest kokkupõrkel kapoti esiservaga ning lapse ja täiskasvanud jalakäija pea kaitse eest kokkupõrkel auto esiklaasiga. Jalakäija turvalisuse reiting on neli tärni, maksimaalselt on selles kategoorias võimalik koguda 49 punkti.

 Reiting alates 2009. aastast


Alates 2009. aastast toimusid autode ohutuse arvestussüsteemis ja kokkupõrketestide läbiviimise reeglites olulised muudatused. Täiskasvanud reisijate turvalisuse kategooriasse lisati reisijate kaela kaitse test tagant kokkupõrke korral. Samuti loodi uus kategooria, milles arvestatakse aktiivse turvalisuse süsteemide töö tulemust.
 
Niisiis viib EuroNCAP alates 2009. aastast läbi järgmisi autoohutuse katseid: laupkokkupõrge; külgkokkupõrge; külgkokkupõrge postiga; laste turvalisus; jalakäija turvalisus; reisija kaela kaitse tagant kokkupõrke korral; stabiliseerimissüsteem; turvarihmade andurid; kiiruspiirik. Läbiviidud testide tulemusi arvestatakse neljas kategoorias: juhi ja eesmise reisija turvalisus; laste turvalisus; jalakäija turvalisus; aktiivse turvalisuse süsteemide töö (kiirusepiiriku olemasolu, stabiilsussüsteem, turvarihmade andurid).
 
Muutus ka auto ohutusreitingu ja läbiviidud testide tulemuste arvestussüsteem. Nüüd saab auto igas kategoorias (eesmised reisijad, lapsed, jalakäija ja aktiivse turvalisuse süsteemide töö) määratud katsete eest hindeid, mis hiljem liidetakse kokku ja teisendatakse protsentideks.

Esimene hinne pannakse täiskasvanud reisijate ohutuse eest (juht ja kõrvalistuja), kus kolme kokkupõrketesti ja reisija kaela kaitse eest tagant kokkupõrke korral saab kuni 36 punkti: laupkokkupõrge- 16; külgkokkupõrke eest kuni 8; külgkokkupõrke eest postiga kuni 8; eesmiste reisijate kaelte kaitse tagant kokkupõrke korral kuni 4 punkti.
 
Teine hinne pannakse lasteistmetes istuvate laste ohutuse eest. Testides osalevad 18-kuuse ja 3 aastase lapse mannekeenid. 18-kuuse lapse mannekeen istub lastetoolis, mis on kinnitatud seljaga sõidusuunas. Punkte antakse kummalegi mannekeenile eraldi, kuid üldhinde saamiseks need hiljem liidetakse.

Selles kategoorias hinnatakse lasteistme töökarakteristikuid ja lasteistmes istuva lapse turvalisust laup-ja külgkokkupõrke testis. Nende testide täitmise eest võib auto saada kuni 12 punkti. Lasteistme paigaldusmarkeeringu arusaadavuse eest kuni 4 punkti ja kinnituskindluse eest kuni 2 punkti. Eraldi punktid saab auto võimaluse eest laste turvaiste ohutu paigutamise eest (kuni 13 punkti). Pärast testi kogutud punktid liidetakse. Selles kategoorias võib testitav auto koguda kuni 49 punkti.
 
Kolmas hinne väljendab auto turvalisust jalakäija suhtes. Selles testis kasutatakse katses täiskasvanu ja lapse mõõtudes mannekeene. Testi läbiviimise meetod pole iseenesest muutunud: testkahurist tulistatakse täiskasvanud ja lapse mõõtu mannekeeni osadega (pea ja jalad) auto bamperit, kapotti ja esiklaasi. Iga kehaosa kahjustusi hinnatakse eraldi: lapse pea – maksimaalselt 12 punkti, täiskasvanu pea – maksimaalselt 12 punkti, jalad – maksimaalselt 6 punkti, vaagnaluu – maksimaalselt 6 punkti. Selle kategooria maksimumhinne on 30 punkti.
 
Aktiivsete turvasüsteemide kategoorias võib auto saada maksimaalselt 7 punkti: 1 punkt kiirusepiiraja eest, 3 stabiliseerimissüsteemide töö eest ja 3 punkti turvarihma andurite eest (üks punkt iga eesmise istme eest ja üks punkt ühe tagumise istme anduri eest).
 
Auto ohutustaseme lõpptulemuste saamiseks liidetakse iga kategooria punktid ja arvutatakse ümber protsentideks.
 
Lõppetapiks on auto ohutustaseme lõpptulemuse teisendamine tärnideks. Varem anti lõpphinne tärnidena (ühest kuni viie tärnini) välja igas kategoorias, kuid 2009. aastast alates on lõppskoor  tärnidena ühine kõigile kategooriatele. Lõpptulemuse saamiseks korrutatakse iga kategooria protsentideks teisendatud hinded oma kaalukoefitsiendiga (eesmiste reisijate turvalisuskoefitsient on 0.5, laste turvalisus – 0.2, jalakäijate turvalisus – 0.2, aktiivne turvalisus – 0.1) ja korrutamisel saadud tulemused liidetakse.

Näiteks kujunes 5. seeria BMW 2010. aasta lõpptulemus järgmiselt: esimeste reisijate turvalisuse kategoorias kogus auto 34 punkti, mille teisendame protsentideks ja saame 95%, seejärel korrutame kaalukoefitsiendiga 0.5 ning lõpptulemuseks on 47.5%. Laste turvalisuse eest sai auto 41 punkti, arvutame selle ringi protsentidesse ja saame 83%, korrutame selle 0.2-ga ja saame tulemuseks 16.6 %. Jalakäijate ohutuse eest koguti 78% × 0.2=15.6%. Aktiivsete turvasüsteemide eest sai auto kõik 100 protsenti, mille me korrutame 0.1-ga ja saame 10%. Seejärel liidame kõik tulemused kokku ja saame 47.5% + 16.6% + 15.6% + 10% =89.7%, ning ümardame selle 90%-ni. Pärast seda võrreldakse saadud tulemust - 90% EuroNCAP-i kehtestatud ohutusnõuete tasemega tabelis 1.1.
 

Tabel 1.1.
.
Aasta2009201020112012
5 tärni70%75%75%80%
4 tärni55%60%60%70%
3 tärni45%50%50%60%
2 tärni35%35%35%55%
1 tärni20%25%25%45%


2010 aastal on viie tärni normiks 75%. Kirjeldatud juhul kogus 5. seeria BMW 90%, mis tähendab, et lõplikuks ohutushindeks tuleb 5 tärni.


0
külastajat hetkel.

Kuulume smartAD reklaamvõrgustikku

2008 - 2024 © AutoPass.ee       info@autopass.ee